Monday, November 8, 2010

چگونه نرم افزار های نصب شده توسط wine را حذف کنیم

برای این کار تنها کافی است دستور زیر را اجرا نمایید سپس یک صفحه همانند add/remove ویندوز ظاهر میشود که در آنجا برنامه های نصب شده لیست شده اند.
>>wine uninstaller