گاهی اوقات برنامه ی دریافتی از فروشگاه نوکیا با پسوند .dm می باشد که قابل نصب نیست برای تبدیل آن به پسوند های قابل نصب روند زیر را طی نمایید.
ابتدا فایل دریافت شده را از طریق یک HEX editor که در لینوکس می توان از ghex استفاده کرد که به صورت زیر نصب می شود باز کنید.
yum install ghex
حال در خانه های ابتدایی در سمت چپ فایل باز شده به دنبال خانه ای که در آ 7A نوشته شده است را پیدا کنید . حال تمام خانه های قبل از آن را پاک کنید تا خانه 7A در ابتدا قرار گیرد حال به پایین رفته در خط آخر سمت راست عبارت boundary را پیدا کنید کل خط مربوط به آن را پاک کنید. حال فایل مورد نظر را با پسوند بدون dm ذخیره نمایید. فایل شما آماده نصب می باشد.