Saturday, November 6, 2010

برنامه ای که تمام فایل های صوتی تصویری را اجرا می کند!

برنامه معروف vlc چنین کاری را برای شما انجام می دهد که نحوه نصب به این ترتیب است:
$> su -
#> rpm -ivh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm
#> yum install vlc
#> yum install mozilla-vlc (optionnal)