Wednesday, December 15, 2010

نرم افزار FileZilla

یک نرم افزار بسیار ساده و قدرتمند برای FTP که می توانید این نرم افزار را از طریق اجرای خط زیر نصب نمایید.
yum install filezilla