Monday, March 7, 2011

چرا colorize در gimp فعال نیست؟

زیرا که باید ابتدا mode را به RGB تغییر داد برای  این کار از منو از قسمت image>mode>RGB را انتخاب کنید . کاربرد colorize  زمانی است که شما بخواهید رنگ کلی تصویر را مثلا اگر متمایل به آبی است به قرمز تغییر دهید.