Friday, March 4, 2011

کلمه عبور پیش فرض PHPMyAdmin

اگر برای مدیریت پایگاه های داده خود از این سرویس استفاده می کنید برای بازیابی آن باید از آدرس زیر در یک مرورگر استفاده کنید.
localhost/phpmyadmin
و کلمه عبور همان کلمه عبور و نام کاربری می باشد که در mysql تعیین کردید لذا اگر کلمه عبوری برای کاربر root آن تعیین نکردید از دستور زیر استفاده کنید
mysqladmin -u root password YOURMYSQLROOTPASSWORD