Thursday, June 9, 2011

نصب joomla در Cpanel

برای این کار در صفحه اصلی Cpanel گزینه QuickInstall را انتخاب کنید از منوی سمت راست joomla  را انتخاب کنید سپس روند نصب را ادامه دهید.