برای اینکار ابتدا مرورگر فایل خود را باز کرده به صفحه ی خانگی خود رفته و سپس به پوشه ی Downloads بروید در پایین address bar دکمه ای با عنوان launch preferences مشاهده میکنید بر روی آن کلیک کنید در صفحه ای باز می شود تنظیمات دلخواه را برای دریافت فایل از طریق Bluetooth در بخش recieve files over bluetoothانجام دهید.