بعد از نصب سرویس samba برای اتصال به شبکه های اشتراک فایل ویندوز باید تنظیمات firewall را تغییر داد برای این کار از مسیر System>Administration>Firewall فایروال را اجرا می نماییم و دو گزینه samba,samba clientرا تیک می زنیم و apply می کنیم