نرم افزاری کامل و چند منظوره برای استفاده از اینترنت از سرویس پست الکترونیکی گرفته تا چت و حتی ویرایش و ساخت صفحات web به صورت WYSIWYG این نرم افزار که توسط شرکت mozilla حمایت می شود را می توانید با استفاده از اجرای دستور زیر نصب نمایید.
yum install seamonkey