این نرم افزار برای نصب سیستم عامل به صورت مجازی می باشد. که البته دریافت آن از سایت شرکت تهیه کننده مقدور نیست ولی می توانید از اینجا دریافت کنید.