برای این کار اگر تنها می خواهید جستجو را بدون هیچ شرط خاصی انجام دهید از دستور locate استفاده کنید ولی اگر مایل به جستجو به صورت تخصصی هستید از دستورات توضیح داده شده در پایین استفاده کنید.
find / -name 'program.c'
دستور بالا دایرکتوری ریشه یعنی / را برای یافتن program.c  جستجو می کند.
می توانید قبل یا بعد از عبارت مورد نظر از ستاره استفاده کنید که به معنای این است به دنبال عباراتی بگرد که عبارت مورد نظر در ابتدا یا انتهای آن قرار دارد . 
در صورتی که تمایل ندارید که جستجو به صورت case sensitive صورت گیرد باید به ابتدای عبارت name یک i اضافه کنیم یعنی iname

$ find /mp3-collection -name 'Metallica*' -and -size +10000k 
در دستور بالا از and استفاده شده و بجای آن از عبارت منطقی خق نیز می توان استفاده کرد و روبروی size از + استفاده شده که به معنای "حجم بیشتر از" می باشد که با استفاده از - بجای + می توان به دنیال فایل های با حجم کمتر از عدد دلخواه گشت.
$ find /home/mahyar -amin -10 -name '*.c'     --->فایل هایی که در ۱۰ دقیقه گذشته به آنها رجوع شده
$ find /home/mahyar -atime -2 -name '*.c'      --->
فایل هایی که در ۲ ساعت گذشته به آنها رجوع شده $ find /home/mahyar -mmin -10 -name '*.c'    --->فایل هایی که در ۱۰ دقیقه گذشته آنها تغییر کرده اند
$ find /home/mahyar -mtime -2 -name '*.c'     --->
فایل هایی که در ۲ ساعت گذشته آنها تغییر کرده اند