برای استفاده از سرویس بسیار خوب گوگل در محیط فدورا باید این نرم افزار را نصب نمایید و البته توصیه می شود که تمام فایل های صوتی نصویری را با نرم افزار totem movie player مشاهده نمایید و تمام codec های مورد نیاز این برنامه را نصب نمایید و بعد نرم افزار مذکور را نصب کنید.