این نرم افزار را می توانید از طریق این تورنت دریافت نمایید و برای نصب تنها لازم است که ابتدا اجازه دسترسی به فایل نصب را به صورت زیر تغییر داده و بعد به طور عادی آن را در ترمینال اجرا نمایید.
chmod +x name_of_bin
./name_of_bin