در ابتدا برای تغییر توضیح زیر علامت joomla در بالای صفحه ی اصلی باید به قسمت template manager رفته و template فعال را انتخاب کرده و در قسمت سمت راستSite Description   را تغییر دهید.