استفاده از این قسمت برای کسانی است که تمایل دارند از سرویس هایی نظیر google code و ... که ایران را تحریم کرده اند استفاده نمایند و مسئولیت سوء استفاده از این مطلب بر عهده خواننده می باشد.

برای این کار باید ابتدا گروه خود را مشخص کنید پس دستور زیر را اجرا نمایید
groups
مثلا یکی از گروه هایی که من در آن هستم mahyar است که در نتیجه دستور بالا برایم ظاهر شد حال دستور زیر را اجرا نمایید
# cd /usr/sbin
# chgrp mahyar openvpn
# chmod u+s,g+rx,o-rx openvpn
حال برنام را اجرا نمایید و در قسمت configure  در تب openvpn setting روبروی executable آدرس/usr/sbin/openvpn /  را وارد نمایید سپس بر روی save and exit کلیک کنید و حالا start connection را کلیک کنید سپس در تب port گزینه  openvpn port را کلیک کنید .