در صورتی که با استفاده از پست قبل joomla  را نصب کردید برای تغییر کلمه عبور و همچنین نام کاربری Admin از منوی اصلی Cpanel گزینه ی phpmyadmin  را انتخاب کنبد و نام پایگاه داده مورد نظر را در منوی سمت چپ که jmla1 می باشد را انتخاب کنید سپس وارد تب Query شوید و دستور زیر را وارد نمایید.

        UPDATE `jos_users` SET `password` = MD5( 'new password' ) WHERE `jos_users`.`username` = "admin"