برای این کار در صفحه اصلی Cpanel گزینه QuickInstall را انتخاب کنید از منوی سمت راست joomla  را انتخاب کنید سپس روند نصب را ادامه دهید.