چرا colorize در gimp فعال نیست؟

زیرا که باید ابتدا mode را به RGB تغییر داد برای  این کار از منو از قسمت image>mode>RGB را انتخاب کنید . کاربرد colorize  زمانی است که شما بخواهید رنگ کلی تصویر را مثلا اگر متمایل به آبی است به قرمز تغییر دهید. [Read More]
Tags: Gimp

عوض کردن آیکون کوچک در کنار نام سایت

برای آنکه icon کوچکی که در هنگام بالا آمدن سایت در کنار نام سایت در address bar می آید را تعویض کنید در فالدر templates در فالدر  template فعال فایل favicon.ico را با فایل دلخواه تعویض نمایید.
Tags: Joomla

حذف عبارت Powered by joomla!

برای حذف این عبارت یا جایگزینی آن با عبارت دلخواه باید چند سر آخردر i ndex.phpدر پوشه ی Template فعال را تغییر دهید.این تغییر در خطی شبیه زیر صورت می گیرد.mahyar_et;
Tags: Joomla

تغییر Site Description در joomla

در ابتدا برای تغییر توضیح زیر علامت joomla در بالای صفحه ی اصلی باید به قسمت template manager رفته و template فعال را انتخاب کرده و در قسمت سمت راستSite Description   را تغییر دهید.
Tags: Joomla

نصب joomla در ISPCP

کسانی که مایل هستند سرویس joomla  را در سرور هایی که کنترل پنل را ارایه می دهند نصب نمایند باید ابتدا در قسمت SQL Manage یک پایگاه داده جدید ایجاد نمایند و سپس برای آن یک کاربر تعریف کنند برای تعریف کاربر در قسمت Action بر روی  Add SQL user... [Read More]
Tags: Joomla