چگونه بین دو لینوکس فایل به اشتراک بگذاریم؟

برای این کار باید به آدرس زیر برویدPlaces>>Connect to Serverسپس با استفاده از Network Manager در قسمت ipv4 یک IP  استاتیک برای هر کدام از کامپیوتر ها تعیین نمایید حال آدر مورد نظر را در قسمت server پنجره Connect to Server وارد نمایید سپس user pass کامپیوتر مقابل را وارد... [Read More]

اضافه کردن Side Bar

برای آنکه Side Bar شبیه به آنچه که در ویندوز ویستا موجود است داشته باشید دستور زیر را اجرا کنید.rpm -Uvh http://repos.fedorapeople.org/repos/leigh123linux/compiz-fusion/fedora-14/i386/screenlets-0.1.2-9.fc14.noarch.rpmحال برای تنظیمات از آدرس زیر استفاده نمایید. Applications>>Accessories>>Screenlets

چگونه لینوکس خود را شبیه به مک کنید؟

ابتدا باید این نرم افزار را دریافت کنید. سپس دستورات زیر را وارد نمایید.mkdir ./.emerald ./.emerald/themescd PATH-TO-MAC4LIN-DOWNLOADsh Mac4Lin_Install_v1.0.shحال دستور زیر را وارد نمایید.yum install avant-window-navigatoryum install awn-extras-appletsبرای فعال کردن Avant Window Navigator باید از آدرس زیر آن را فعال نمایید.Applications>>Accessories>>Avant Window Navigator [Read More]

نصب firefox4

ابتدا دستور زیر را به منظور نصب repository اجرا نماییدsu -c 'wget http://repos.fedorapeople.org/repos/spot/firefox4/fedora-firefox4.repo -O /etc/yum.repos.d/fedora-firefox4.repo'حال اجرای دستور زیر به منظور نصب فایرفاکسsu -c 'yum install firefox4'

Auto-Unlock Keyring

این قسمت مسئولیت حفظ کلمه های عبور وارد شده از طرف شما را دارد مثلا از این که هر کسی که پشت کامپیوتر شما بنشیند و قصد اتصال به شبکه بی سیم مورد استفاده شما را داشته باشد جلوگیری می کند و از او کلمه ی عبوری که شما تعیین... [Read More]