Auto-Unlock Keyring

این قسمت مسئولیت حفظ کلمه های عبور وارد شده از طرف شما را دارد مثلا از این که هر کسی که پشت کامپیوتر شما بنشیند و قصد اتصال به شبکه بی سیم مورد استفاده شما را داشته باشد جلوگیری می کند و از او کلمه ی عبوری که شما تعیین... [Read More]

تبدیل بسته های deb به rpm

برای این کار باید ابتدا نرم افزار alien را نصب نمایید ابتدا کد منبع این نرم افزار را از اینجا دریافت کنید سپس با کاربر ریشه دستورات زیر را اجرا نمایید.perl Makefile.PLmakemake install [Read More]

چگونه می توانیم تعیین کنیم در هر Article چه چیز به نمایش در بیاید

ممکن است مایل باشیم که پست های ما در joomla حاوی بعضی قسمت ها نباشد.مثلا اینکه علامت پرینتر یا ای میل یا تاریخ نگارش یا نام نویسنده را نمی خواهید نشان داده شود برای این کار در قسمت Article Manager در بالا سمت راست options کلیک کرده و در تب... [Read More]
Tags: Joomla