Google Voice and Video Chat

برای استفاده از سرویس بسیار خوب گوگل در محیط فدورا باید این نرم افزار را نصب نمایید و البته توصیه می شود که تمام فایل های صوتی نصویری را با نرم افزار totem movie player مشاهده نمایید و تمام codec های مورد نیاز این برنامه را نصب نمایید و بعد... [Read More]

نرم افزاری برای بازکردن فایل های rar

برای باز کردن فایل های rar باید نرم افزار unrar را نصب کنید و سپس به طور عادی بر روی آن کلیک کنید.برای این کار ابتدا باید دستورات زیر را اجرا نمایید.rpm -ivh http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpmyum install unrarالبته باید به یاد داشته باشید که ممکن است همان مشکلی که در هنگام دسترسی... [Read More]